top of page

MODULES

De modules bieden de basis van ons platform en maken het mogelijk voor de hulpverleningszones om alle benodigde gegevens te registreren. ZoneForce vindt het belangrijk dat de modules meebewegen met de ontwikkeling binnen de zones. Hierbij staan registratie van gegevens en het kunnen draaien van rapporten centraal.

PERSONEEL

In de module Personeel worden personeelsgegevens geregistreerd en beheerd zoals basisgegevens, een loopbaan overzicht, de salarisschaal, opleidingen, de badgehistorie, kwalificaties, etc. Daarnaast kunnen er binnen deze module ook persoonsgebonden documenten opgeslagen worden.

VERGOEDINGEN

In deze module kunnen de instellingen omtrent het vergoedingsmodel worden ingericht. Per niveau en per functie kunnen verschillende tarieven gehanteerd worden. De ingevoerde vergoedingen kunnen gecontroleerd en geaccordeerd worden. Vervolgens zal ZoneForce automatisch de correcte vergoeding voor de werknemer berekenen en weergeven.

MANAGEMENT

In de module Management kunnen de beheerders de licentie inrichten op basis van de wensen van de organisatie. Gebruikers kunnen aangemaakt worden, er kunnen profielen gemaakt worden en de autorisatie kan ingericht worden. Daarnaast kunnen de beheerders imports en exports draaien, kunnen zij nieuws delen via het platform en nog meer.

COMPETENTIEMANAGEMENT

Binnen de module Competentiemanagement worden competenties en bijbehorende criteria vastgelegd. Op basis hiervan kunnen opdrachten en oefeningen geformuleerd worden. Door registratie van momenten en het koppelen van competenties wordt de vakbekwaamheid geregistreerd, waardoor personeel vakbekwaam wordt en vakbekwaam blijft.

INTERVENTIE

In deze module worden interventies ontvangen door koppelingen met een dispatchsysteem, de meldkamer of een aanvraagportaal. Na ontvangst van de interventie kan het personeel binnen ZoneForce de interventie bekijken en administratief afronden om deze vervolgens klaar te zetten voor facturatie binnen de module Financiën.

PREVENTIE

In de module Preventie komen aanvragen binnen door koppelingen met het omgevingsloket of met een aanvraagportaal. Binnen deze module is het mogelijk om aanvragen te verwerken tot opdrachten, om dossiers aan te maken per locatie, om opdrachten manueel in te voeren en om contactpersonen te beheren. Alle preventiedocumenten worden vervolgens automatisch op SharePoint opgeslagen.

FINANCIËN

In de module Financiën komen de (concept) facturen binnen die op basis van de modules Interventie en Preventie gecreëerd worden. In deze module worden de concept facturen opgemaakt, gecontroleerd en definitief gemaakt, zodat ze middels een koppeling geëxporteerd kunnen worden naar een boekhoudsysteem.

FORMULIEREN

Deze module maakt het mogelijk om formulieren zelf te ontwikkelen en te koppelen met andere gegevensbronnen in het platform. De module geeft de mogelijkheid om met zowel eenvoudige als complexe vraagstellingen te werken wat o.a. zorgt voor een verbetering van de formulieren en uiteindelijk de rapportages.

MIJN LOGBOEK

In mijn logboek worden de persoonlijke gegevens weergegeven, zoals: persoonsgegevens, mijn incidenten, mijn opleidingen, mijn taken, etc.

E-LEARNING

De module E-learning biedt de mogelijkheid om zelf een e-learning te bouwen, ze gericht aan te bieden aan specifieke werknemers, ze af te spelen, de resultaten en statistieken te bekijken en om het materiaal te importeren en exporteren zoals LTI.

GEAVANCEERD ZOEKEN

De module Geavanceerd zoeken biedt de mogelijkheid om gewenste informatie uit het systeem te onttrekken en te exporteren. Deze resultaten van de zoekopdrachten kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks of op basis van een andere interval automatisch gemaild worden naar de gewenste personen.

OOK BENIEUWD NAAR ONZE APPS EN KOPPELINGEN?

bottom of page