top of page

MODULES

De modules bieden de basis van ons platform en maken het mogelijk voor de Hulpverleningszones om alle benodigde gegevens te registreren. ZoneForce vindt het belangrijk dat de modules meebewegen met de ontwikkelingen binnen de zones. Hierbij staan registratie van gegevens en het kunnen draaien van rapporten centraal.

user (1).png

PERSONEEL

In de module Personeel worden HRM gegevens vastgelegd en bijgehouden die noodzakelijk zijn voor zones en scholen. Denk hierbij aan de verschillende statuten van een zone, de badgehistorie van ambulanciers, opvolging van bevorderingen, anciënniteit uren, gevolgde opleidingen, loopbaanoverzicht en nog meer.

chart (1).png

VERGOEDINGEN

In de module Vergoedingen wordt het vergoedingsmodel ingericht waar onder andere de rekenregels per statuut worden verwerkt. Overlappende uren worden ontdubbeld door het systeem waardoor prestaties automatisch correct berekend. Vervolgens dient de prestatie gecontroleerd en geaccordeerd te worden en kan de vergoeding verder verwerkt worden.

cogwheel.png

MANAGEMENT

In de module Management kunnen gebruikersprofielen gecreëerd worden ten behoeve van de autorisatiematrix. Daarbij is er een mogelijkheid tot het beheren van rapporten voor alle modules. Ook biedt de module een monitor functionaliteit in relatie tot logging van gegevens en kunnen er overige licentie instellingen bepaald worden. 

verified.png

COMPETENTIEMANAGEMENT

Binnen de module Competentiemanagement wordt vakbekwaamheid vastgelegd. De verplichte uren voor zowel voortgezette opleidingen als permanente vorming kan men registreren en kunnen vervolgens in kaart worden gebracht. Doordat het mogelijk is om zowel als individu en als team in te schrijven, biedt ZoneForce de facetten om vakbekwaam te worden en blijven.

siren (1).png

INTERVENTIE

In de module Interventie wordt de verslaglegging en opkomst registratie van interventies verwerkt. Informatie voor het interventieverslag wordt ontvangen vanuit het gekoppelde dispatchsysteem en wordt verder verrijkt in Zoneforce. Na afronding van de interventie worden de gegevens doorgezet naar de module Financiën om de facturatie in gang te zetten.

heatmap.png

PREVENTIE

In de module Preventie komen aanvragen binnen via het omgevingsloket of via een aanvraagportaal. Binnen deze module is het mogelijk om aanvragen te verwerken tot opdrachten, opdrachten manueel in te voeren, dossiers aan te maken, en om contactpersonen te beheren. Alle documentatie van de preventie aanvraag worden bewerkt en opgeslagen op SharePoint.

get-money.png

FINANCIËN

In de module Financiën komen de (concept) facturen binnen die op basis van de modules Interventie en Preventie gecreëerd worden. In deze module worden de concept facturen opgemaakt, gecontroleerd en definitief gemaakt, zodat ze middels een koppeling geëxporteerd kunnen worden naar een boekhoudsysteem.

editing.png

FORMULIEREN

In de module Formulieren kunnen eigen formulieren ontwikkeld worden welke terugkomen in verschillende modules en apps. Zo kan het brand evaluatieformulier opgemaakt worden en geplaatst worden in de module Interventie of Interventie App. Deze formulieren zorgen onder andere voor een verbetering van de rapportages.

history (1).png

MIJN LOGBOEK

In Mijn Logboek worden de persoonlijke gegevens weergegeven, zoals: persoonsgegevens, mijn opleidingen en mijn taken. Deze informatie kan de eindgebruiker ook terug zien in de Paspoort App. 

online-course (1).png

E-LEARNING

De module E-learning biedt de mogelijkheid om zelf e-learnings te bouwen, ze gericht aan te bieden aan specifieke werknemers, ze af te spelen, de resultaten en statistieken te bekijken en om het materiaal te importeren en exporteren zoals LTI.

search (1).png

GEAVANCEERD ZOEKEN

De module Geavanceerd zoeken biedt de mogelijkheid om gewenste informatie uit het systeem halen en te exporteren. De resultaten van de zoekopdrachten kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks of op basis van een ander interval automatisch gemaild worden naar de gewenste personen.

OOK BENIEUWD NAAR ONZE APPS EN KOPPELINGEN?

bottom of page